DEN STORA HANDBOKEN: ATT REKRYTERA INOM SÄLJ

Att rekrytera inom sälj är att rekrytera till en nyckelposition som har direkt påverkan på företagets resultat. Det är både viktigt att det blir rätt och att personen du hittar kan växa med bolaget. Handboken bygger på våra samlade erfarenheter från många år av lyckade och mindre lyckade säljrekryteringar.

team-small

Rekrytera för framtiden

Hur din säljkår är organiserad är steg ett i din rekrytering. I handboken får du ta del av viktiga frågor du måste ställa dig för att säkra rätt kompetens för bolagets framtid. Dessutom får du konkreta tips kring:

  • Hur du attraherar rätt säljare
  • Kravprofil och intervjuteknik
  • Vad som kännetecknar en bra säljare
  • Vilka faktorer som skapar en bra matchning mellan säljare och företag
  • Att kvalitetssäkra kandidater

Lycka till med din rekrytering!

Ladda ner guiden